Beste Vlaamse en Nederlandse BRV-leden,

Op het laatste Vlaamse BRV symposium werd een splitsing met BRV Nederland aangekondigd.

De belangrijkste reden hiervan is het verschil in wetgeving en regelgeving tussen de Vlaamse en Nederlandse overheid. In Nederland zijn de recovery verpleegkundigen gebonden aan bepaalde verplichtingen en worden zij ook gefaciliteerd om aan die verplichtingen te voldoen. In Vlaanderen is er weinig regelgeving en moeten de recovery verpleegkundigen gebonden aan hun ziekenhuis zelf voorzien van hun vorming en competentie. Niets wordt hen opgelegd. Nochtans zijn wij allen recovery verpleegkundigen en oefenen wij dezelfde taken uit in Vlaanderen als in Nederland. Wij hebben de voorbije 10 jaar ons uiterste best gedaan om u een aantrekkelijk en leerrijk symposium aan te bieden.

Het ontstaan van de bijzondere beroepstitel perioperatieve zorg heeft ertoe bijgedragen dat een samenwerking met het VVOV, Vlaamse vereniging van operatieverpleegkundigen, een logisch gevolg is. Na ons symposium hebben wij toenadering gezocht bij het VVOV.  De afspraken hierover werden in december gefinaliseerd.  Vanaf 2017 zullen wij als werkgroep binnen het VVOV opnemen voor de recovery verpleegkundigen.

De Vlaamse BRV-leden en congresgangers hebben per mail een persoonlijke brief met de mogelijke keuzes die zij kunnen maken ontvangen. Wij hopen u, in een nieuwe vorm, als VVOV-bestuursleden, u in de toekomst te mogen verwelkomen op het VVOV congres en minisymposia.

Met vriendelijke groeten,

het Vlaamse ex-BRV-bestuur, Kim Byn (voorzitter), Herman Vermeulen, Vera De Muynck, Wim Saliën en Maggie Van De Perre (aftredend voorzitter)