Beroepsdeelprofiel recoveryverpleegkundige

Het huidige beroepsdeelprofiel voor de recoveryverpleegkundige is gebaseerd op het beroepsprofiel Verpleegkundige. Recent is door de V&VN een nieuw beroepsprofiel ontwikkeld. In dit nieuwe profiel wordt gebruik gemaakt van de CanMeds (Canedian Medical Education Directions for Specialist) rollen.

7 competenties

In 7 competenties worden de verschillende rollen van de verpleegkundige weergegeven. De verpleegkundige staat als zorgverlener centraal. Het is de bedoeling dat op afzienbare termijn het beroepsdeelprofiel van de recoveryverpleegkundige aan de hand van de CanMeds rollen opnieuw wordt geschreven. Dan zijn wij ook klaar voor de toekomst.

Zolang het nieuwe recoveryprofiel nog in ontwikkeling is, blijft het beroepsdeelprofiel recoveryverpleegkundige voor ons als recoveryverpleegkundigen van toepassing.

Klik hier voor het beroepsprofiel Recoveryverpleegkundigein PDF-vorm >