Het is niet te verwachten dat er naast de wet BIG, er een wettelijke regeling gaat komen over nascholing van (gespecialiseerde) verpleegkundigen. Goede voorbeelden waarbij het – zonder een wettelijke regeling – toch goed loopt zijn de beschermde titels van diabetesverpleegkundige EADV, gipsverbandmeesters en natuurlijk bij de medische specialisten (KNMG). Voor verpleegkundigen heeft de V&VN een V&V kwaliteitsregister opgezet. Van de 184 punten/5 jaar moet je 80 punten halen met geaccrediteerde scholingen. Het is generiek, dus dat zegt niet dat het over de zorg aan recovery patiënten moet gaan.

De BRV heeft sinds 1 januari 2014 een nieuw accreditatiesysteem en is in gesprek met NU’91 en andere beroepsorganisaties over de start van een accreditatieregister in 2015. Het is de verantwoordelijkheid van de BRV om eisen te stellen aan de deskundigheidsbevordering.

Leidinggevenden moeten samen met de medewerker 1 keer per 4 jaar het resultaat bekijken in het accreditatieregister van die medewerker. De BRV moet zich hard maken naar de Raden van Bestuur dat de lidmaatschapskosten van de beroepsvereniging volledig vergoed worden (net als sommige ziekenhuizen nu het lidmaatschap van het kwaliteitsregister V&V betalen).

Deze stelling stond in de 1e helft van 2015 op deze website.

Uitslag poll:

“De BRV moet, om een sterke positie te krijgen, wat betreft een accreditatieregister aansluiting zoeken bij een grote partner (V&VN, NU’91)”

  • Mee eens, bij V&VN (49%, 33 Stemmen) NB dit aantal stemmen is waarschijnlijk niet geheel voor rekening van V&VN, omdat in het begin van de poll de keuze voor V&VN of NU’91 niet gemotiveerd was (alleen aansluiting zoeken bij grote partner)
  • Mee eens, bij NU’91 (36%, 24 Stemmen)
  • Niet mee eens (9%, 6 Stemmen)
  • Geen mening (6%, 4 Stemmen)

Wat kan de BRV doen met de resultaten:

Conform de EADV (diabetesverpleegkundige) de titel recoveryverpleegkundige BRV-geaccrediteerd vorm geven (inhoud is er al met ons accreditatiesysteem)

Leidinggevenden oproepen dit ook te gaan doen.

NVA, ziektekostenverzekeraars, IGZ, Medirisk, Raden van Bestuur laten horen waar we voor staan. Als dat ook nog kan in samenwerking met andere beroepsverenigingen van gespecialiseerde werkers in de zorg (NVAM, LVO, fysiotherapeuten bijvoorbeeld), is het nog krachtiger.