Het bestuur van de BRV geeft de volgende aanbeveling: 

Iedere recovery heeft een bij- en nascholingsbeleid waarin vastgelegd hoe vaak de kennis en vaardigheden van de recovery verpleegkundige werkzaam op de recovery, periodiek herhaald en/of getoetst moet worden. Als leidraad om dit document op te stellen heeft het bestuur een lijst vastgesteld (13-5-2019), afgeleid van een voorbeeld van het Jeroen Bosch ziekenhuis.