Scriptieprijs 2018

Ook dit jaar, 2018, is de scriptieprijs uitgereikt tijdens het congres van 24 maart. Er waren vijf scripties ingezonden. Deze scripties zijn door de vakjury, bestaande uit H. Vermeulen, H. van Baaren, C. van Megchelen en T. Stamm beoordeeld. Vanaf deze plek wil ik de leden van vakjury hartelijk bedanken voor hun inzet bij het beoordelen van de ingezonden scripties! Bedankt!

 

 • De winnaars van de scriptieprijs 2018 zijn: Ellen van Dinther en Chantal Zwanenberg.
  Zij schreven hun scriptie over het signaleren van pijn bij kwetsbare ouderen. In een latere editie van de Waking Up kunnen jullie een bewerking lezen van deze scriptie.
 • De tweede prijs is naar Astrid Janssen gegaan. Haar scriptie behandelt de postoperatieve overdracht volgens de ABCDE-methodiek.
 • De derde prijs is voor Samantha Peloso. Zij heeft een scriptie geschreven over de rol van de Trendelenburg positie in de behandeling van acute hypotensie bij de postoperatieve patiënt op de recovery in het ZGV Ede.

De twee andere inzendingen zijn buiten de prijzen gevallen.

Aan alle inzenders wordt gevraagd hun scriptie te bewerken tot een artikel voor de Waking Up. Aan de inzenders is toestemming gevraagd hun scriptie ter beschikking aan onze leden te stellen. Via het BRV kompas kan ieder lid dan de scripties lezen en gebruiken binnen de eigen werkomgeving. Als laatste nog de vraag/aansporing om leerling recovery verpleegkundigen te motiveren hun scriptie, kwaliteitsopdracht of CAT in te sturen voor de scriptieprijs 2019.

Gezocht: scriptie, kwaliteitswerkstuk of CAT(critically apparaised topic)

Als BRV willen wij graag je werkstuk ontvangen. We zijn benieuwd waarover wordt geschreven en wat recovery verpleegkundigen in de praktijk bezig houdt.  Welke ontwikkelingen er zijn en hoe deze meer bekendheid kunnen krijgen.  Aarzel niet en stuur jouw/jullie scriptie in naar scriptieprijs@brvnederland.nl !!! 

BRV scriptieprijs

De schrijver, recovery verpleegkundige in opleiding, van de beste scriptie op recovery gebied gaat de BRV belonen met de scriptieprijs, bestaande uit; award, geldbedrag en publicatie in Waking-Up. De scriptieprijs wordt uitgereikt om onderzoek naar een bepaald onderwerp op recovery gebied te stimuleren of een (nieuwe) ontwikkeling te promoten: een aantrekkelijke beloning moet studenten overhalen hun scriptie te schrijven over een onderwerp dat interessant is voor de leden van de BRV.

Het schrijven van een goede scriptie wordt beloond door de eigen opleidingsinstelling. Daarnaast kan een uitmuntende scriptie ook in aanmerking komen voor de scriptieprijs van de BRV. De scriptieprijs wordt toegekend aan één van maximaal drie genomineerde scripties. De overige twee genomineerden ontvangen publicatie in het vakblad Waking-Up en een geldbedrag.

Indien daar aanleiding toe is, kan worden besloten in een jaar geen hoofdprijs uit te reiken en/of minder nominatieprijzen. Het toe te kennen geldbedrag aan de scriptieprijs zal elk jaar opnieuw worden vastgesteld. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het BRV-congres en heeft betrekking op het daaraan voorafgaande studiejaar afgeronde scripties.

De scriptie dient recovery gerelateerd te zijn

 • Relevant te zijn voor de recovery verpleegkundigen in het algemeen.
 • Een bijdrage te leveren aan de patiëntenzorg op de recovery.
 • Innovatief en vernieuwend te zijn.
 • Wie kunnen meedingen naar de BRV scriptieprijs 2018?
 • De BRV scriptieprijs 2018 wordt toegekend aan inzendingen van leerlingen die afstuderen aan de recoveryopleiding, voorafgaand aan het BRV-congres in Ede, maart 2018.

Procedure BRV scriptieprijs 2018

Sluitingsdatum voor inzendingen is 1 februari 2018. De scriptie dient, door de eigenaar, per mail te worden gestuurd naar scriptieprijs@brvnederland.nl De scriptie moet van schriftelijke aard zijn en in het Nederlands zijn opgesteld.

Met de inzending dient een overzicht te worden meegestuurd van de namen van de betrokken student(en) en de studiebegeleider(s), opleidingsinstituut en opleidingsziekenhuis evenals het correspondentieadres/mailadres. Een inzending kan slechts eenmaal meedingen. De BRV reikt de toegekende prijzen uit tijdens het BRV-congres, maart 2018. De prijswinnaar is gehouden mee te werken aan een publicatie in de Waking-up en zal daartoe een samenvatting opstellen en die aan de redactie van de Waking-up aanbieden. Deze samenvatting moet door de winnaar worden ingeleverd uiterlijk een maand na de uitreiking van de prijs.

Alle inzenders presenteren hun scriptie middels een posterpresentatie in de lobby, tijdens het BRV-congres. Mocht de scriptie inzender zelf ziet aanwezig kunnen zijn, dan zorgt deze zelf voor een afgevaardigde die de poster presenteert en de eventuele prijs in ontvangst neemt.

Samenstelling van de jury

De jury voor de BRV Scriptieprijs 2018 bestaat uit:

 • Tineke Stamm, bestuurslid BRV
 • Herman Vermeulen
 • Caroline van Megchelen
 • Heini van Baaren

De leden van de jury, nemen geen deel aan de beoordeling van de scripties uit de eigen instelling. Hiermee is de jury onpartijdig. We zien je scriptie met enthousiasme tegemoet. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij scriptieprijs@brvnederland.nl