De Recoveryperiode is de periode die directe aansluit op een ingreep en/of een anesthesiologische procedure. Tijdens die periode wordt de patiënt bewaakt en worden eventuele optredende complicaties van de anesthesie en/of operatieve ingreep behandeld. Recoverytijden kunnen sterk variëren. Ontslag van de Recoveryafdeling naar de verpleegafdeling vindt niet eerder plaats nadat de vitale functies van de patiënt zijn gestabiliseerd en voldoen aan de opgestelde ontslagcriteria. Maar welke oorzaken die niet medisch gerelateerd zijn spelen een rol bij de Recoverytijd ?

Er is een studie gedaan naar de post operatieve patiënten doorstroming. Tijdens deze studie is er onderzocht welke oorzaken  die niet medisch gerelateerd zijn invloed hebben op de patiënten doorstroming.  Er werden 2783 patiënten geobserveerd tijdens dit onderzoek. Bij 421 patiënten was er sprake van een vertraging met een niet medische oorzaak. De meest voorkomende reden is dat er nog geen bed beschikbaar is voor de patiënt op de verpleegafdeling (52%). Bij 32% is de werkdruk op de verpleegafdeling te hoog om de patiënt te kunnen ontvangen. De lunchpauze spelen voor 10% een rol bij de patiëntenvertraging. De conclusie van het onderzoek is dat de oorzaken gerelateerd zijn aan de organisatorische en personele bezetting op de verpleegafdelingen. (Vincent’sHospital, 2012)

Ter afronding van de opleiding tot Recovery verpleegkundige vond er een onderzoek plaats in het Medisch Spectrum Twente naar de communicatie tussen de Recovery en de verpleegafdelingen. Door middel van het onderzoek wordt de mondelinge communicatie tussen de verpleegafdelingen en de Recovery inzichtelijk gemaakt. Op basis van deze inzichten kunnen verbeteringen van de communicatie en de doorstroming van de Recovery worden toegepast.

Voor het onderzoek zijn er een aantal Recovery afdelingen van verschillende ziekenhuis benaderd om informatie te verkrijgen. Via het BRV- netwerk  zijn de Recovery afdelingen benaderd om enkele vragen te beantwoorden. De resultaten geven de huidige manier van communiceren en het verband met de patiënten doorstroming van 15 Recovery ’s van Nederland en België weer.

  • Het aantal operaties van de 15 Recovery ’s per dag lopen uiteen van 20 tot 80 patiënten.
  • Opvallend aan de resultaten is dat alle bevraagde Recovery ’s  aangeven dat de Recovery verpleegkundige zelf belt naar de verpleegafdeling. Over het algemeen bellen de Recoveryverpleegkundige naar de verpleegafdeling  waarna de secretaresse van de verpleegafdelingen de telefoon zal beantwoorden. De secretaresse zal de betreffende verpleegkundige te woord staan. Enkele Recovery ’s bellen rechtstreeks naar de verpleegkundige die
    de patiënt op kan komen halen.
  • De Recovery ’s  hebben een streeftijd voor de verpleegafdelingen gesteld om de patiënten op te halen. De streeftijden variëren van 10 tot 30 minuten. Wanneer de verpleegafdelingen de tijd overschrijden wordt er nog een keer contact opgenomen. Mocht de afdeling nogmaals de tijd overschrijden dan wordt er vaak contact gezocht  met een floormanager of een team- hoofd. Als de Recovery vol ligt wordt er  bij het wegbellen gevraagd of ze de patiënt met spoed kunnen komen halen. Meestal geven de afdelingen hier wel gehoor aan.