De cursus ‘Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals’ bestaat uit drie interactieve lesdagen van 9.30 tot 16.00 uur.

  • Editie maart: dinsdag 2, 16 en 30 maart 2021 – ONLINE (10% korting)
  • Editie juni: dinsdag 1 juni, donderdag 10 juni en dinsdag 22 juni 2021
  • Editie september: donderdag 2, 16 en 30 september 2021
  • Editie november: dinsdag 2, 16 en 30 november 2021

Onderstaand vindt u het programma per dag.

Dag 1 – Inleiding en patiëntenrechten
Simona Tiems advocaat Legaltree
Carolien van Weering advocaat Legaltree

Wet- en regelgeving op het gebied van patiëntenrechten
Toestemming en informatie
Medisch dossier en inzage
Beroepsgeheim, privacy en informatie-uitwisseling
Einde van de behandeling

Dag 2 – Patiëntenrechten in bijzondere situaties
Luuk Arends advocaat Dirkzwager

Wet verplichte ggz (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd)
Dwang en drang in de reguliere zorg
Wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging
De positie van minderjarigen en hun ouders
Medische beslissingen rond het levenseinde

Dag 3 – Klacht- en tuchtrecht, kwaliteit en toezicht
Liesbeth Rippen juridisch adviseur Gezondheidsrecht VvAA Juridisch Advies en Rechtsbijstand 
Valéry Daniels advocaat VvAA Juridisch Advies en Rechtsbijstand

Klacht- en tuchtrecht
Kwaliteit en veiligheid
Toezicht door de IGJ
Strafrecht in de zorg
Wetgeving rondom euthanasie