Ik mag meewerken in de commissie die dit elk jaar weer verzorgd; spannend, gezellig en in vele opzichten een leerzame ervaring. Op internationaal niveau ben ik betrokken bij de GAC ;  het internationale advies orgaan van de ICPAN.  Voor mij een echte uitdaging, dit contact met collega’s van over de hele wereld. 

Het tweejaarlijks internationaal congres van de ICPAN zal dit jaar in Sydney gehouden worden.  Een verre reis met een behoorlijk prijskaartje, maar mocht je in de gelegenheid zijn dan beslist een aanrader! Lees hieronder de update van Joni Brady van het ICPAN bestuur.

Brief van Joni Brady | Voorzitter ICPAN

Beste collega’s:

We hopen dat dit bericht u goed bereikt en dat u geniet van het seizoen in uw speciale deel van de wereld! Onze Australische collega’s zijn bezig om de sprekers uit te nodigen en zo de voorbereidingen voor het wetenschappelijk programma af te ronden, terwijl ook de voorbereiding voor een uitstekend sociaal programma in volle gang zijn, ontworpen om iedereen een hartelijk welkom in het fantastische Sydney te heten voor de conferentie in november !

Deze update wordt gedeeld met ICPAN, Inc. Lid organisaties om ze te voorzien van een kort voortgangsrapport nu de datum van de Internationale Conferentie van 2017 dichterbij komt. Een compleet verslag van het tijdelijk bestuur zal tijdens de Tweejaarlijkse Algemene vergadering worden gegeven.
Sinds zijn vertrek uit Kopenhagen in 2015, heeft het tijdelijk bestuur, maandelijkse vergaderingen gehouden, om de basis te leggen voor deze nieuwe organisatie, gebouwd op basis van statuten zoals geadviseerd door de juridisch adviseur. De Global Advisory Counsil ofwel  Internationale Adviesraad (GAC) dient als de stem van uw organisatie, en heeft mee gewerkt aan de beoordeling en aanbevelingen voor het proces en de protocollen rondom de organisatie van de conferentie in 2019. Momenteel is de GAC bezig om uw feedback en suggesties te verwerken.

Belangrijke doelen die worden na gestreefd door het tijdelijke ICPAN Bestuur

1.     Het opzetten en testen van een goedgekeurde structuur, proces en ondertekende overeenkomst voor 2019, de tweejaarlijkse ICPAN, Inc. conferentie gastland selectie

        • Taak bijna voltooid

        • Oproep voor 2019 Conferentie Gastland: eind april 2017. Deadline 1 juli 2017.

2.     Ontwikkelen en testen van een verkiezingsproces voor het eerste gekozen bestuur

  • ICPAN President leidt het proces, waarbij de GAC als enige een niet-stemgerechtigde positie in het bestuur heeft op dit moment.
  • De ICPAN kan er uiteindelijk voor kiezen om een aparte commissie te benoemen om de verkiezingen  te beheren.

3.     Operationaliseren van statuten voor lidmaatschap en vaststellen van de jaarlijkse verlenging periode

a. Organisatie lidmaatschap

§  9 organisatieleden : icpan.org/global-advisory-council.html

§  hulp beschikbaar gesteld ter ondersteuning van een land dat een ​​organisatie wil ontwikkelen    

§  Als waardering voor het startkapitaal verstrekt voor het ontwikkelen van statuten

en het instellen non-profit stichting zijn bestuur en GAC het er over eens dat de eerste kennisgeving van lidmaatschap verlenging zal worden uitgegeven in september 2017.

ICPAN, INC  goedgekeurd:. 12 maart 2017 JMB

b. Gelieerde [ geaffilieerde/ aanverwante] gezondheidszorg lidmaatschap

  • Aanvraag voor lidmaatschap, voordelen van lidmaatschap in document vast te leggen
  • De GAC stelde voor deze groep een laag / normaal contributie bedrag te laten betalen.

Het ICPAN bestuur kijkt hier nog naar en neemt dan een beslissing.

c. Periode van lidmaatschaps vernieuwing / verlenging

  • Contributie [lidmaatschaps bedrag] verschuldigd op 1 oktober van elk jaar
  • De secretaresse van ICPAN zal organisaties die lid zijn een e-mail sturen uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de 1ste oktober
  • Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om online het lidmaatschap te kunnen verlengen.

N.B.: Statuten en het beleid kunnen worden gewijzigd door gekozen ICPAN leden  en de GAC .

4. Het bevorderen van wereldwijde samenwerking en collegiale ondersteuning

ICPAN is lid van de SAFE-T Consortium, een wereldwijd samenwerkings verband dat tot doel heeft  het verbeteren en  van de patiënt veiligheid en de internationale standaard voor veilige perianesthesiologische zorg. http://www.wfshg.org/component/content/article/14-home/595-safe-t-consortium

 

PACU onderzoeks bron geplaatst als educatieve referentie ; ReSurge | http://www.icpan.org/resource.html

 

foto : Harriet Zych

Door persoonlijke en professionele samenwerking, waarbij ICPAN een belangrijke partner was, konden twee verpleegkundigen in contact komen met Dr. Jim Brown. Hij zocht vrijwilligers die naar Cameroon wilde komen om hun gespecialiseerde PACU kennis over te dragen aan verpleegkundigen van vier ziekenhuizen aldaar. Kom in Sydney naar de presentatie van Owen Ashwell (NZ) en Harriet Zych (UK) en beleef met hen het Cameroon avontuur. http://www.icpan.org/global-volunteer-opportunities.html

                                                                       
                                                                                                   

 

                                                       ICPAN, INC  goedgekeurd:. 12 maart 2017 JMB

2017 belangrijke data voor het congres

  • Registratie is open

          http://www.icpan2017.com.au/
o   speciaal tarief indien geregistreerd voor 1 juni 2017
o   normaal tarief indien geregistreerd na 1 juni 2017

o   Buiten Australië is dit met een geldig paspoort online aan te vragen.

Deel deze informatie alstublieft met uw bestuur en leden. Zoals altijd ben ik bereikbaar om de inhoud van dit rapport te verhelderen of voor andere opmerkingen en suggesties. Dank u voor het vertrouwen in ICPAN en de steun die u geeft aan haar missie.

We zien er naar uit u in Sydney te ontmoeten ! 
Alle goeds  ~ Joni

Joni Brady, DNP, RN, CAPA | Chair, ICPAN, Inc. Transitional Board of Directors  | jonibrady@gmail.com

ICPAN, INC  goedgekeurd:. 12 maart 2017 JMB