Interessante website’s

De BRV heeft in het onderstaande overzicht een aantal interessant website’s opgenomen die interessant voor u kunnen zijn. Klik op de link om naar de desbetreffende website te gaan.

         
    In 2008, during an annual meeting of the British Anaesthetic & Recovery Nurses Association (BARNA), several international nurse colleagues socialising in a London pub began to discuss the possibility of hosting a collaborative global conference that would include participation from other associations…   website
  Het digitale naslagwerk voor en door recoveryverpleegkundigen samengesteld en te raadplegen.   website
    V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. We zijn dé beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden. Met elkaar zorgen we ervoor dat we ons beroep goed kunnen uitoefenen. Maar ook dat we plezier houden in ons werk en trots blijven op ons vak. We maken ons daarom samen sterk voor alles wat dat mogelijk helpt maken.   website
    V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging is een afdeling van V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland). V&VN, de beroepsvereniging van zorgprofessionals, vertegenwoordigt de grootste beroepsgroep van Nederland, die van de Verpleegkundigen en Verzorgenden.   website
    De Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers heeft als doelstelling (statuten art. 3) het bevorderen van de ontwikkelingen en toepassingen binnen de anesthesiologie in het belang van de gezondheidszorg en het behartigen van de beroepsbelangen van haar leden in de ruimste zin des woord.    website
    De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Verpleegkundigen(NVICV) is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen die werkzaam zijn op een intensive care afdeling en voor diegenen die geïnteresseerd of betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van het beroep.    website
     NU’91 behartigt de belangen van 24.000 gezondheidszorgers op deskundige, persoonlijke en (eigen)wijze. Het is een dynamische organisatie met korte lijnen naar de werkvloer. NU’91 heeft een landelijk bureau en belangenbehartigers in 6 regio’s.    website
 Vlaamse-BRV   Vereniging van Vlaamse Operatieverpleegkundigen    website
ambulancezorg-nederland   De ambulancezorg is een belangrijke spil in de acute zorg. Of je nu op de meldkamer zit of op weg bent met de ambulance, van jou wordt voortdurend een grote alertheid, creativiteit én passie gevraagd. V&VN Ambulancezorg wil een bindende factor zijn voor alle betrokkenen bij de ambulancezorg. Zo kunnen we de kwaliteit van de zorg, de arbeidsomstandigheden en de tevredenheid van de medewerkers verbeteren.     website
  De NVA is een vereniging van en voor anesthesiologen, zij behartigt de belangen van haar leden en draagt bij aan een positief imago van de anesthesiologie en de anesthesiologen in ons land. De NVA staat voor een kwalitatief goede en doelmatige uitvoering van de anesthesiologie door het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, medische technologie, kwaliteitszorg en visitatie.    website
barna   In 2008, during an annual meeting of the British Anaesthetic & Recovery Nurses Association (BARNA), several international nurse colleagues socialising in a London pub began to discuss the possibility of hosting a collaborative global conference that would include participation from other associations…    website
Volksgezondheidenzorg.info   Feiten en cijfers over volksgezondheid en zorg. Betrouwbare informatie over ziekten, gezondheid, zorg en kosten. Gemaakt door experts van binnen en buiten het RIVM.    website
czo   Het CZO wil een inspirerende organisatie in het opleidings- en zorgveld zijn en streeft hierbij een zo goed mogelijk informatieniveau na. Zoals het een organisatie in de opleidingswereld betaamt, willen wij zelf ook graag leren en ontwikkelen.    website
nfu   De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende umc’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim 65.000 mensen.    website
nvz  

De NVZ is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland. Wij behartigen de belangen van onze leden op zorginhoudelijk, economisch en sociaal vlak.

   website