Bijzondere gebeurtenis tijdens het jaarlijkse BRV-congres

Het bestuur van de BRV heeft Mary Schoemaker voor het erelidmaatschap van de BRV voorgedragen tijdens een bijzondere Algemene Leden Vergadering (ALV) op 23 maart 2019 (in het reglement is vastgelegd dat de ALV over een voordracht van het bestuur voor een nieuw erelidmaatschap stemt). Met een daverend applaus stemde de ALV in met het voorstel.

Mary, van harte gefeliciteerd. Wat zijn we dankbaar dat je je bijna 15 jaar als bestuurslid voor de BRV hebt ingezet. Herman (oud-bestuurslid uit België) zei het treffend: “zonder Mary was er geen BRV meer geweest.” Je hebt aangegeven dat je – met pijn in je hart – gaat stoppen met je bestuursfunctie. Voor ons als bestuur was de beslissing snel genomen om je voor te dragen; niet alleen het aantal jaren dat je bestuurslid bent geweest of het aantal keer dat de notulen door jou zijn gemaakt, speelde een rol. Ook je oog voor het regelen van details en vooral die bijzondere betrokkenheid die je aan iedereen hebt laten zien.

Je bent een bijzonder en warm mens en we zijn trots dat je vanaf nu erelid bent!