Mediakaart 2018

Mediagegevens Waking Up

Download hier het Mediaplan 2018 >

ISSN nummer: 1568-4431
Ondertitel: officieel orgaan van de Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen (BRV)

Verschijningsfrequentie: De Waking Up wordt 5 x per jaar gratis toegezonden aan alle leden van de BRV en aan begunstigers van de BRV. Bereik: op nagenoeg alle recoveryafdelingen in Nederland en België; buitenlandse leden van de BRV en buitenlandse begunstigers.

Uitgave, redactie en advertentieacquisitie:

BRV
Steenoven 10
6662 VE Elst

Abonnementen:   €  40,= per jaar (excl. 6 % BTW)
Losse nummers:   €  17,=  (excl. verzendkosten en 6 % BTW)
Extra bewijsnummers: €  17,=  (excl. verzendkosten en 6 % BTW)

Verschijningsdata: 9 februari, 28 april, 22 juni, 14 september en 23 november

Aanleveren kopij en advertenties: zie bijgevoegde schema Sluitingsdata 2016, onderaan deze pagina
Oplage: 2.900 exemplaren (Controlled Circulation).
Druk procédé:  offset
Papiersoort: binnenwerk: 90 grams mat MC | omslag: 150 grams mat MC
Logokleuren: proces blauw
Bijzonderheden: de Waking Up wordt gedrukt op chloorvrij papier.

Bladspiegel: A-4: 21 x 29,7 cm.
Zetspiegel: 194 x 267 mm
Materiaal: uitsluitend digitaal.

Extra kosten: zetkosten, lithokosten, foto’s (of scans van foto’s) en/of werktekeningen welke door de redactie of de drukker gemaakt moeten worden, worden tegen geldende tarieven bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Bankrelaties: ING, rekeningnummer NL58INGB0007418700 te Hardinxveld-Giessendam.

Druk: Drukkerij De Kleijn Wijchen bv.
Tel.: 024 – 641 38 22    Fax: 024 – 645 40 07     (info@drukkerijdekleijn.nl)

Advertentieformaten en tarieven

Formaat breedte x hoogte 1x per jaar 3x per jaar 6x per jaar
1/1 pagina 190 x 255 mm € 850,= € 790,= € 770,=
½ pagina (liggend)
½ pagina (staand)
190 x 130 mm
95 x 255 mm
€ 640,=
€ 640,=
€ 580,=
€ 580,=
€ 560,=
€ 560,=
¼ pagina   92 x 130 mm € 570,= € 530,= € 510,=
¾ pagina 190 x 200 mm € 730,= € 650,= € 630,=
         

Toeslag speciale plaats

 • omslag blad 4: advertentietarief plus 50%
 • omslag blad 2 of 3: advertentietarief plus 25%

Steunkleur: advertentietarief plus €  495.=  per kleur
Fullcolour: advertentietarief plus  €  795.= (per uitgave)
Bij meerdere keren plaatsing van dezelfde advertentie met steunkleur of als fullcolour is een aangepaste prijs op aanvraag beschikbaar.

Bijlage/brochure

 • los inlegvel A-4) enkelzijdig bedrukt € 475 (incl insteekkosten)
 • los inlegvel (A-4)dubbelzijdig bedrukt € 600 (incl. insteekkosten)
 • los inlegvel anders dan A-4 € 950 (incl. insteekkosten)

Diverse

 • Aanleverdatum
  Bij opdrachten tot plaatsing dient het advertentiemateriaal uiterlijk op de afgesproken aanleverdatum in het bezit van de redactie te zijn. Bij niet nakomen van deze afspraken worden de tarieven geheel in rekening gebracht.
 • Annulering
  bij annulering van een advertentieopdracht na sluiting van de aanleverdatum wordt het volledige advertentietarief in rekening gebracht.
 • Aansprakelijkheid
  redactie, advertentieacquisitie, drukker en uitgever zijn niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van het aangeleverde advertentiemateriaal.
 • Redactie, drukker en uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud/opstelling van advertenties.
 • Advertenties kunnen zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

BTW:  21% BTW  (dan wel geldend tarief)

Geldigheid media-info: 01-01-2018 t/m 31-12-2018

 

Sluitingsdata 2018

  Nr: Sluiting kopij: Sluiting advertenties: Verschijningsdatum:
  1 08 januari 2018 13 januari 2018 09 februari 2018
  2 28 maart 2018 01 april 2018 28  april 2018
  3 22 mei 2018 27 mei 2018 22 juni 2018
  4 14 augustus 2018 19 augustus 2018 14 september 2018
  5 23 oktober 2018 28 oktober 2018 23 november 2018
  1 14 januari 2019 19 januari 2019 14 februari 2019