Mediagegevens Waking Up

Download hier het Mediaplan 2019 >

ISSN nummer: 1568-4431
Ondertitel: officieel orgaan van de Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen (BRV)

Verschijningsfrequentie: De Waking Up wordt 5 x per jaar gratis toegezonden aan alle leden van de BRV en aan begunstigers van de BRV. Bereik: op nagenoeg alle recoveryafdelingen in Nederland en België; buitenlandse leden van de BRV en buitenlandse begunstigers.

Uitgave, redactie en advertentieacquisitie:

BRV Steenoven 10 6662 VE Elst

 • Abonnementen: €  40,= per jaar (excl. 6 % BTW)
 • Losse nummers:   €  17,=  (excl. verzendkosten en 6 % BTW)
 • Extra bewijsnummers: €  17,=  (excl. verzendkosten en 6 % BTW)
 • Verschijningsdata: zie onderaan deze pagina
 • Aanleveren kopij en advertenties: zie bijgevoegde schema Sluitingsdata 2019, onderaan deze pagina
 • Oplage: 2.900 exemplaren (Controlled Circulation).
 • Druk procédé:  offset
 • Papiersoort: binnenwerk: 90 grams mat MC | omslag: 150 grams mat MC
 • Logokleuren: proces blauw

Advertentieformaten en tarieven

Formaatbreedte x hoogte1x per jaar3x per jaar6x per jaar
1/1 pagina190 x 255 mm€ 850,=€ 790,=€ 770,=
½ pagina (liggend) ½ pagina (staand)190 x 130 mm 95 x 255 mm€ 640,= € 640,=€ 580,= € 580,=€ 560,= € 560,=
¼ pagina  92 x 130 mm€ 570,=€ 530,=€ 510,=
¾ pagina190 x 200 mm€ 730,=€ 650,=€ 630,=

Toeslag speciale plaats

 • omslag blad 4: advertentietarief plus 50%
 • omslag blad 2 of 3: advertentietarief plus 25%

Steunkleur: advertentietarief plus €  495.=  per kleur Fullcolour: advertentietarief plus  €  795.= (per uitgave) Bij meerdere keren plaatsing van dezelfde advertentie met steunkleur of als fullcolour is een aangepaste prijs op aanvraag beschikbaar.

Bijlage/brochure

 • los inlegvel A-4) enkelzijdig bedrukt € 475 (incl insteekkosten)
 • los inlegvel (A-4)dubbelzijdig bedrukt € 600 (incl. insteekkosten)
 • los inlegvel anders dan A-4 € 950 (incl. insteekkosten)

Diverse

 • Aanleverdatum Bij opdrachten tot plaatsing dient het advertentiemateriaal uiterlijk op de afgesproken aanleverdatum in het bezit van de redactie te zijn. Bij niet nakomen van deze afspraken worden de tarieven geheel in rekening gebracht.
 • Annulering bij annulering van een advertentieopdracht na sluiting van de aanleverdatum wordt het volledige advertentietarief in rekening gebracht.
 • Aansprakelijkheid redactie, advertentieacquisitie, drukker en uitgever zijn niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van het aangeleverde advertentiemateriaal.
 • Redactie, drukker en uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud/opstelling van advertenties.
 • Advertenties kunnen zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

BTW:  21% BTW  (dan wel geldend tarief) Geldigheid media-info: 01-01-2019 t/m 31-12-2019