Mediagegevens Waking Up

Download hier het Mediaplan 2020 >

ISSN nummer: 1568-4431
Ondertitel: officieel orgaan van de Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen (BRV)

Verschijningsfrequentie: De Waking Up wordt 5 x per jaar gratis toegezonden aan alle leden van de BRV en aan begunstigers van de BRV. Bereik: op nagenoeg alle recoveryafdelingen in Nederland en België; buitenlandse leden van de BRV en buitenlandse begunstigers.

Uitgave, redactie en advertentieacquisitie:

BRV wakingup@brvnederland.nl

 • Abonnementen: €  40,= per jaar (excl. 6 % BTW)
 • Losse nummers:   €  17,=  (excl. verzendkosten en 6 % BTW)
 • Extra bewijsnummers: €  17,=  (excl. verzendkosten en 6 % BTW)
 • Verschijningsdata: 25 februari, 29 april, 3 juli, 13 oktober, 14 december
 • Aanleveren kopij en advertenties: zie bijgevoegde schema Sluitingsdata 2020, onderaan deze pagina.
 • Oplage: 2.900 exemplaren (Controlled Circulation).
 • Druk procédé:  offset
 • Papiersoort: binnenwerk: 90 grams mat MC | omslag: 150 grams mat MC
 • Logokleuren: rood 485, proces blauw 
 • Bijzonderheden:  de Waking Up wordt gedrukt op chloorvrij papier.

Advertentieformaten en tarieven

Formaat breedte x hoogte 1x per jaar 3x per jaar 6x per jaar
1/1 pagina 190×255 mm 850,= 790,= 770,=
½ pag. (liggend)
½ pag. (staand)
190×130 mm
  95×255 mm
640,=
640,=
580,=
580,=
560,=
560,=
¼ pagina   92×130 mm 570,= 530,= 510,=
¾ pagina 190×200 mm 730,= 650,= 630,=

Toeslag speciale plaats

 • omslag blad 4: advertentietarief plus 50%
 • omslag blad 2 of 3: advertentietarief plus 25%

Steunkleur: advertentietarief plus €  495.=  per kleur
Fullcolour: advertentietarief plus  €  795.= (per uitgave)
Bij meerdere keren plaatsing van dezelfde advertentie met steunkleur of als fullcolour is een aangepaste prijs op aanvraag beschikbaar.

Bijlage/brochure

 • los inlegvel A-4) enkelzijdig bedrukt € 475 (incl insteekkosten)
 • los inlegvel (A-4)dubbelzijdig bedrukt € 600 (incl. insteekkosten)
 • los inlegvel anders dan A-4 € 950 (incl. insteekkosten)

Diverse

 • Aanleverdatum: bij opdrachten tot plaatsing dient het advertentiemateriaal uiterlijk op de afgesproken aanleverdatum in het bezit van de redactie te zijn. Bij niet nakomen van deze afspraken worden de tarieven geheel in rekening gebracht.
 • Annulering: bij annulering van een advertentieopdracht na sluiting van de aanleverdatum wordt het volledige advertentietarief in rekening gebracht.
 • Aansprakelijkheid: redactie, advertentieacquisitie, drukker en uitgever zijn niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van het aangeleverde advertentiemateriaal.
 • Redactie, drukker en uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud/opstelling van advertenties.
 • Advertenties kunnen zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

BTW:  21% BTW  (dan wel geldend tarief)
Geldigheid media-info: 01-01-2019 t/m 31-12-2019