Mediagegevens Waking Up

Download hier het Mediaplan 2020 >

ISSN nummer: 1568-4431
Ondertitel: officieel orgaan van de Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen (BRV)

Verschijningsfrequentie: De Waking Up wordt 5 x per jaar gratis toegezonden aan alle leden van de BRV en aan begunstigers van de BRV. Bereik: op nagenoeg alle recoveryafdelingen in Nederland en België; buitenlandse leden van de BRV en buitenlandse begunstigers.

Uitgave, redactie en advertentieacquisitie:

BRV wakingup@brvnederland.nl

 • Abonnementen: €  40,= per jaar (excl. 6 % BTW)
 • Losse nummers:   €  17,=  (excl. verzendkosten en 6 % BTW)
 • Extra bewijsnummers: €  17,=  (excl. verzendkosten en 6 % BTW)
 • Verschijningsdata: 25 februari, 29 april, 3 juli, 13 oktober, 14 december
 • Aanleveren kopij en advertenties: zie bijgevoegde schema Sluitingsdata 2020, onderaan deze pagina.
 • Oplage: 2.900 exemplaren (Controlled Circulation).
 • Druk procédé:  offset
 • Papiersoort: binnenwerk: 90 grams mat MC | omslag: 150 grams mat MC
 • Logokleuren: rood 485, proces blauw
 • Bijzonderheden:  de Waking Up wordt gedrukt op chloorvrij papier.

Advertentieformaten en tarieven

Formaatbreedte x hoogte1x per jaar3x per jaar6x per jaar
1/1 pagina190×255 mm850,=790,=770,=
½ pag. (liggend)
½ pag. (staand)
190×130 mm
  95×255 mm
640,=
640,=
580,=
580,=
560,=
560,=
¼ pagina  92×130 mm570,=530,=510,=
¾ pagina190×200 mm730,=650,=630,=

Toeslag speciale plaats

 • omslag blad 4: advertentietarief plus 50%
 • omslag blad 2 of 3: advertentietarief plus 25%

Steunkleur: advertentietarief plus €  495.=  per kleur
Fullcolour: advertentietarief plus  €  795.= (per uitgave)
Bij meerdere keren plaatsing van dezelfde advertentie met steunkleur of als fullcolour is een aangepaste prijs op aanvraag beschikbaar.

Bijlage/brochure

 • los inlegvel A-4) enkelzijdig bedrukt € 475 (incl insteekkosten)
 • los inlegvel (A-4)dubbelzijdig bedrukt € 600 (incl. insteekkosten)
 • los inlegvel anders dan A-4 € 950 (incl. insteekkosten)

Diverse

 • Aanleverdatum: bij opdrachten tot plaatsing dient het advertentiemateriaal uiterlijk op de afgesproken aanleverdatum in het bezit van de redactie te zijn. Bij niet nakomen van deze afspraken worden de tarieven geheel in rekening gebracht.
 • Annulering: bij annulering van een advertentieopdracht na sluiting van de aanleverdatum wordt het volledige advertentietarief in rekening gebracht.
 • Aansprakelijkheid: redactie, advertentieacquisitie, drukker en uitgever zijn niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van het aangeleverde advertentiemateriaal.
 • Redactie, drukker en uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud/opstelling van advertenties.
 • Advertenties kunnen zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

BTW:  21% BTW  (dan wel geldend tarief)
Geldigheid media-info: 01-01-2019 t/m 31-12-2019

NummerInleveren kopijInleverdatum advertentiesVerschijningsdatum op/rond
1 / 202029 januari5 februari3 maart
215 april12 mei2 juni
315 juni20 juni21 juli
47 september21 september13 oktober
59 november16 november14 december
1/202125 januari1 februari3 maart 2021