It takes two to Mango
Mangomomenten zijn de kleine, onverwachte, verrassende, soms bijna niet waarneembare acties of gebaren tijdens de dagelijkse zorgverlening tussen patiënten, bewoners, familieleden en/of zorgverleners. Ze vinden plaats tijdens normale zorgactiviteiten, zijn niet ziekte specifiek en vergen geen of weinig tijd, middelen of energie.

Tijdens de lezing licht hij de resultaten toe van het onderzoek waarbij zowel de randvoorwaarden als effecten voor patiënten, zorgverleners en het management aan bod komen.