Scriptieprijs 2019

Tijdens het congres van 23 maart is voor de vierde keer de scriptieprijs van de BRV uitgereikt.  Er worden drie prijzen uitgereikt.  De eerste prijs bestaat uit een trofee en € 250,00.  De tweede prijs is €150,00 en de derde prijs is €50,00.  Aan de inzenders van de scriptie/CAT wordt gevraagd een poster te maken van hun onderwerp. De BRV zorgt voor het drukken van de poster.  Uiteraard zijn de kosten ook voor de BRV.  Tijdens het congres worden de posters gepresenteerd.

De eerste prijs is dit jaar gewonnen door Iris Osinga, werkzaam bij Medisch Centrum Leeuwarden.  Haar scriptie heeftt als titel: Muziek als medicijn.  In haar onderzoek is Iris ingegaan op de vraag: Wat is het effect van muziek op de pijnbeleving van de volwassen postoperatieve patiënt en hoe kan muziek als interventie worden toegepast bij deze patiëntencategorie om de postoperatieve pijn te reduceren op de recovery van het MCL? Deze vraag heeft Iris onderverdeeld in deelvragen. 

Door middel van literatuuronderzoek heeft zij antwoorden gezocht bij de hoofdvraag. De conclusie is  dat muziek een positief effect heeft op de pijnbeleving van de postoperatieve patiënt op de recovery. Meerdere onderzoekers tonen aan dat muziek leidt tot een afname van de MAP, angst en pijn in de preoperatieve periode tot het tijdstip van ontslag van de recovery. Muziek geeft een positieve afleiding. De meeste onderzoeken naar het effect van muziek zijn in Amerika uitgevoerd.  Om te komen tot een goede toepassing in Nederland moeten de onderzoeken hier uitgevoerd worden.  Muziek is cultuurgebonden.

De tweede prijs is gewonnen door Rufus van Dooren van het WZA te Assen. Zijn scriptie heeft als titel: ERAS INREC.  Zijn onderzoek richtte zich op de vraag: reduceert de ligduur van patiënten met abdominale chirurgie d.m.v. vroegtijdige mobilisatie op de recovery.  Hierbij is onderzoek gedaan bij 50 patiënten.  De onderzoeksgroep werd gesplitst.  Bij de ene helft werd er niet gemobiliseerd op de recovery.  Bij de andere helft van de patiënten werd er wel gemobiliseerd op de recovery. De conclusie is dat mobilisatie bijdraagt aan verkorting van de totale ligduur van de patiënt met colorectale ingrepen in het ziekenhuis.  Rufus presenteerde zijn onderzoek in mei op een congres in Liverpool.

De derde prijs is gewonnen door Bea Janssen van het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem.  Haar scriptie heeft als titel: Angstreductie in de pre- en postoperatieve fase. Haar onderzoek richtte zich op de vraag: Wat heeft de individuele chirurgische patiënt nodig om in de preoperatieve fase angst te reduceren en wat is daarvan de invloed van een ziekenhuisomgeving op de patiënt. 

Voor de scriptieprijs van 2020 zijn we op zoek naar nieuwe scripties/CATS.  Deze worden beoordeeld door een deskundige vakjury.  Tijdens het congres op 21 maart 2020 worden de prijzen bekendgemaakt.  Zoals aan het begin van dit verhaal te lezen, zijn er leuke geldbedragen te verdienen! Dus ben je leerling recovery verpleegkundige en bezig met een scriptie/CAT, stuur deze in om mee te dingen naar de scriptieprijs! En voor de andere recovery verpleegkundigen: moedig de studenten aan hun werk in te leveren voor de scriptieprijs, aangezien deze prijs niet kan bestaan zonder inzendingen uit het werkveld.

Meld je scriptie aan voor de scriptieprijs via de email: beroepsontwikkeling@brvnederland.nl !