Jocelynn Kraan, vierdejaars student Verpleegkunde (honoursprogramma AGZ Intensieve Zorg), heeft met haar afstudeerscriptie rondom Passive Leg Raising de eerste prijs gewonnen in de scriptiewedstrijd van de Beroepsvereniging van Recovery Verpleegkundigen (BRV).

Passive Leg Raising

Kraan heeft in het AMC op de recovery een literatuurstudie gedaan naar de voorspelbaarheid van Passive Leg Raising. Een techniek, waarbij door het optillen van benen onder een hoek van 45 graden, bepaald kan worden of een postoperatieve hypotensieve patiënt vulling nodig heeft of niet.  Er wordt vaak vulling gegeven bij hypotensie,  zonder te weten of de patiënt er baat bij heeft of dat hij/zij er last van krijgt. Uit haar onderzoek blijkt dat “passive leg raising” de vullingsbehoefte goed kan voorspellen. Voor postoperatief herstel een belangrijke interventie, die past binnen de expertise van de recoveryverpleegkundige.

Tijdens het jaarlijkse congres van de BRV: beroepsvereniging van Recovery Verpleegkundigen op 25 maart j.l. is de scriptieprijs voor de tweede maal uitgereikt. Het doel van de scriptieprijs is het stimuleren van onderzoek naar een bepaald onderwerp op recovery gebied of een (nieuwe) ontwikkeling te promoten.

Jocelynn Kraan is momenteel op reis in Australië, haar trotse vader heeft de prijs (een geldbedrag en glassculptuur) namens Jocelynn in ontvangst genomen. Een samenvatting van de scriptie is te lezen in Waking Up, 2017, nummer 4.