1e plaats: Jennifer Halfmouw

OntslagscoreJennifer Halfmouw heeft de beste scriptie geschreven: Ontslag score op de recovery van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Een verrassend out of te box onderwerp en gelijk zo voor de hand liggend met de vinger op de zere plek. Het is een herkenbaar voor de recovery verpleegkundige. Een breed opgezette enquête, hoge kwaliteit.

De scriptie beschrijft de geschiedenis van de Aldrete score en de positief kritische blik op de wijze hoe deze in ziekenhuis Gelderse Vallei aangepast tot stand is gekomen in 2001. Vervolgens is ze het gesprek aangaan met je collega’s en de anesthesiologen, de verdieping ingegaan en gezocht naar verbeteringen. Dit heeft Jennifer bij de voorzitter van de Deense anesthesiologen vereniging gebracht die haar de allernieuwste ontslagcriteria opstuurt, de Post-Anaesthesia Care Tool (PACT). Dat is lef hebben en op zoek gaan naar verbeteringen!

Jennifer heeft middels een casus op papier haar collega’s een Aldrete score laten noteren. Er is “een grote multi-interpretabelheid” van de ontslagscore. Wouw! Dat is hogere scrabbelkunde! Door deze verschillende uitkomsten heeft ze collega’s aangezet tot reflecteren op eigen handelen en de anesthesiologen betrokken om kritisch te kijken naar deze ontslagregel. En vervolgens doet ze ook nog een voorstel tot vervolgonderzoek. Het kritisch kijken naar bestaande scores is een pluspunt, komt profilering van het beroep ten goede.

De Aldrete als ontslagscore werd als niet volledig/compleet ervaren, wel gebruikt. Jennifer denkt out of the box: in ontslagscores wordt er weinig pre operatief naar de gezondheidstoestand van de patiënt gekeken; ademhaling, saturatie motoriek. Ze heeft de Post Recovery Score ontwikkelt, de PRS. Ze schrijft: De PRS moet gezien worden als een bijdrage voor de toekomst bij ontslag van een recovery patiënt naar de verpleegafdeling.

Tot slot komt ze tot een aanbeveling:

Er moet een nieuwe ontslag score ontwikkeld worden, waarbij anesthesisten en recovery verpleegkundigen uit verschillende ziekenhuizen in Nederland betrokken worden en waarbij rekening gehouden wordt met de preoperatieve conditie van de patiënt. Deze werkgroep heeft twee jaar de tijd om dit te ontwikkelen, te testen en te implementeren in alle ziekenhuizen in Nederland.”

Aanmelden voor de werkgroep kan via info@brvnederland.nl

 

Benieuwd naar de scriptie? Je kunt hem hier lezen >

2e plaats: Kim Houben & Cristel Ebisch

WaterijsjesHet is een innovatieve scriptie met een goede observatie van een patiënt gerelateerd probleem.

De voorbereidingen om het onderzoek uit te voeren waren enorm, er is grondig te werk gegaan: onderzoeksprotocol geschreven, verpleegafdelingen benadert, artsen feedback gevraagd, pre operatieve poli toestemmingsformulieren in laten vullen voor wel 620 patiënten. Dat is veel werk en voorbereiding.

Wat ook opviel is de verdieping die beschreven is over hoe het komt dat patiënten na narcose een vieze smaak in de mond hebben. Ook in deze scriptie is er aandacht voor de patiënttevredenheid. Waterijsjes hebben hier een positief effect op. Het is mooi om te lezen dat de essentie het patiënten perspectief is: zorg voor het welbevinden.

 

Benieuwd naar de scriptie? Je kunt hem hier lezen >

3e plaats: Maureen van Lingen

Daar-zit-muziek-inHet is een boeiende scriptie over muziek als onderdeel van post operatieve pijnbestrijding, in het kader van de opleiding tot pijnconsulent. De pijnscores zijn in deze scriptie niet verlaagd, wel is de patiënttevredenheid als onderdeel van complementaire zorg verbetert.

Muziek als interventie, niet i.p.v. gangbare zorg. Het aanbieden van muziek draagt bij aan de patiënttevredenheid. “Muziek vergroot het comfort en ontspanning en verandert de pijnbeleving in positieve zin.” Het aanbieden van muziek is toepasbaar voor iedere recovery.

 

Benieuwd naar de scriptie? Je kunt hem hier lezen >